DDP n° 202309-127:15 件 ø3 mm,316L 不锈钢

DDP n° 202309-127 : 15 pièces ø3 mm en Inox 316L
  763堂课
关键词:

DDP n° 202307-101:1 件 HEX 27 英寸 316L 不锈钢

DDP n° 202307-101 :  1 pièces HEX 27 en Inox 316L
  828堂课
关键词:

DDP n° 202304-64 - 400 件 ø75 316L 不锈钢

DDP n° 202304-64 - 400 pièces du ø75 en Inox 316L
  1473堂课

金属:316 和 316L 不锈钢

不锈钢因其优异的耐腐蚀和耐热性能而在许多领域得到广泛应用。

  8225堂课

DDP n° 202304-63 - 800 件 ø8 316L 不锈钢

DDP n° 202304-63 - 800 pièces du ø8 en Inox 316L
  1318堂课

DDP n° 202303-55 - 50 件 ø16mm 316L 不锈钢

DDP n° 202303-55 - 50 pièces ø16mm en Inox 316L
  1619堂课

DDP n° 202302-49 - 100 件 ø6 x 35 mm,采用 316L 不锈钢

DDP n° 202302-49 - 100 pièces ø6 x 35 mm en Inox 316L
  2763堂课
关键词:
Image
Image
Image